VÕISTLUSE REEGLID

1. Korraldaja:
Finavia Corporation, P.O. Box 50, 01531 Vantaa, Soome (edaspidi korraldaja).

2. Osalemine
Võistlusel osalemine on vabatahtlik ja selle jaoks pole vaja osta tooteid ega teenuseid. Osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased või vanemad. Võistlusest ei või osa võtta nende ettevõtete töötajad, kes osalesid võistluse planeerimises ja korraldamises.

3. Võistluse kestus
Võistlus leiab aset ajavahemikus 07.04 –28.04.2019. Pärast võistluse lõppu saabunud pilte/videosid ei arvestata. Võistlejad vastutavad võistluse ajal ise oma pildi/video üleslaadimise eest. Korraldaja ei vastuta mistahes tehnilise või inimliku vea eest, mis võib võistluse ajal aset leida.

4. Osaleja kinnitused
Osaleja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane või vanem ja tal on kõik õigused esitatud sisule. Võistleja kinnitab ka, et kõik piltidel/videotes olevad inimesed teavad täielikult võistluse reegleid ja on andnud õiguse esitada võistlusega seotud sisu.

5. Auhindade loosimine
Võtja loositakse kõikide inimeste seast, kes on üles laadinud pilte või videosid märksõnadega #theunreachable ja @helsinkiairport.
Võitjaga võetakse isiklikult ühendust. Võitja nime ei avaldata veebilehel. Väljaspool võistluse perioodi saadetud pildid/videod diskvalifitseeritakse. Korraldaja ei vastuta võistluse perioodil tekkinud tehniliste probleemide eest, mis on tekkinud puuduliku internetiühenduse tõttu (näiteks serveririkke tõttu).

6. Auhinnad
Auhindu on üks (1). Võtja saab lennupileti Helsingi lennujaamast sihtkohta, mille pildi või video ta postitas. Auhind loositakse välja kuupäeval 29.04.2019. Korraldaja võtab võitjaga isiklikult ühendust Facebooki, Instagrami või Twitteri kaudu ja siis lepitakse kokku, kuidas auhind kohale toimetatakse.
Tingimused.
1. Lennupiletid tuleb broneerida enne 01.07.2019.
2. Osaleja peab valima lennu, mille turistiklassis on vabu kohti.
3. Helsingi lennujaamast peab olema võimalik lennata sihtkohta otselennuga.
4. Lennupileteid ei saa vahetada raha või muude Finavia toodete või teenuste vastu.
5. Pileti broneeringu muutmise korral tuleb maksta asjakohast teenustasu.
6. Korraldaja ei vastuta lennugraafiku muutumise eest.

7. Auhinnaga seotud piirangud
Auhinda ei saa vahetada raha vastu. Korraldajal on õigus muuta kehtetuks ja tühistada kõik pildid/videod, mis on võistluse tingimusi rikkunud või mis on esitatud võistlusele ebaausalt.

8. Kuidas võistlusel osaleda
Võistlusel osalemiseks postitage Instagramis, Facebookis, Twitteris või Instagram Storys pilt või video ning kasutage märksõna #theunreachable ja märgistage @helsinkiairport. Pilt/video peaks kujutama sihtkohta, kuhu lendamiseks soovib osaleja pileteid võita. Helsingi lennujaamast peab olema võimalik lennata sihtkohta otselennuga.

9. Ostmiskohustust pole
Võistlusel osalemiseks ei pea te midagi ostma.

10. Piirangud
a. Korraldajale jääb õigus loosida auhind uuesti välja, kui võitjaga ei õnnestu saada ühendust ühe nädala jooksul pärast loosimist.
b. Auhinda ei saa vahetada raha ega toodete vastu.
c. Korraldajale jääb õigus võimaliku kahju korral muudatusi teha.
d. Võtja vastutab kõikide auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulude eest ise, samuti mistahes muude auhinnaga seotud kulude eest, mida ei mainita punktis 5.

11. Korraldaja vastutus
Korraldaja vastutus osalejate ees ei ületa reeglites nimetatud auhinna väärtust ega kogust. Võtja vabastab korraldaja kõigist kohustustest, mis võivad tuleneda või väidetavalt tuleneda võistlusel osalemisest või auhinna vastuvõtmisest.
Korraldaja ei vastuta võistlusel osalemise tõttu tekkinud vigastuse või kahju eest ega auhinna lunastamise või kasutamise eest. Korraldaja vastutus ei ületa kunagi auhinna väärtust. Võistluse võitja vabastab korraldaja ja selle partnerid kõigist auhinna ning selle kasutamisega seotud kohustustest.

12. Maksud
Korraldaja maksab vajaduse korral auhinna seadusjärgse loteriimaksu.

13. Kõik osalejad peavad järgima ametlikke reegleid.
Osalejad nõustuvad järgima reegleid ja korraldaja tehtud võistlusega seotud otsuseid.

14. Isikuandmed ja avaldamisõigus
Osalejate isikuandmeid kasutatakse Soome seaduste järgi. Võistlusel osaledes annavad osalejad korraldajale loa avaldada osaleja nimi, foto või tsitaat ja kasutada neid reklaamiks ilma täiendava loata.

15. Sihtkohtade nimekiri
Osalejad võivad valida mistahes sihtkoha, kuhu saab lennata Helsingi lennujaamast otselennuga. Kõik otselennuga ligipääsetavad sihtkohad on toodud Finavia veebilehel https://finavia.fltmaps.com/en

16. Tingimuste muutmine
Korraldajal on õigus tingimusi igal ajal muuta.
Pakkumist ei rahasta, toeta ega halda Instagram või Facebook ning samuti pole pakkumine nendega seotud.